A SÍPOLÓK A SZÓLÁSSZABADSÁG HATÁRAIT FESZEGETIK

2017.03.30

A labdarúgópályákon ismert jelenség, hogy a drukkerek monoton sípolással, fütyüléssel, dobolással, dudákkal, újabban a vuvuzela nevű, kellemetlen hangú eszközzel biztatják kedvenceiket. Újabban az állami ünnepségeken a miniszterelnökkel szembeni elégedetlenség, valamint a negatív véleménynyilvánítás általánosan használt eszközévé vált a sípolás, kihangosított fütyülés, monoton zajkeltő eszközök használata.

A kérdés az, meddig terjed a szólásszabadság határa, lehetséges-e, hogy az ellenvéleményüket ekként kifejezők az ünneplő tömegben elvegyülve korlátlan hangerővel, mások fülébe sípolva demonstrálhatnak.
Világszerte gyakori, hogy pártpolitikai ellentétek, világnézeti különbségek miatt az ellentétes nézeteket vallók azonos helyre, egymás közvetlen közelében jelentenek be demonstrációt. Ha a rendezvényeket biztosító rendőrök az egyes tüntetői csoportokat kordonnal szétválasztják, elejét vehetik a tüntetők és ellentüntetők közötti erőszakos cselekményeknek. Szerencsére az elmúlt években a rendőrség sikeresen megakadályozta, hogy ilyenekre kerüljön sor. Az ünnepi rendezvények nem tartoznak a szűken vett gyülekezési jog hatálya alá, ezért bejelenteni sem kell őket.

A kormány, illetve a politikai pártok által tartott ünnepi megemlékezések azonban soha nem mentesek az aktuálpolitikai megnyilatkozásoktól. A szónoklatot tartó politikusok - különösen szabadságharcaink kapcsán - napjaink problémáira is kitérnek. Tekintettel arra, hogy Magyarország miniszterelnöke az ünnepi rendezvényeken köztudottan beszédet tart, annak ellenére, hogy a rendezvény nem tekinthető gyülekezésnek, mégis a véleménynyilvánítási szabadság elsődleges helyszínévé válik. A kormány és a miniszterelnök tevékenységével elégedetlen ellenzéki vélemények megfogalmazásának kiemelt fontosságú eleme, hogy az a személy, aki ellen tiltakoznak, szembesüljön a kritikákkal, a nem túl kifinomultan kifejezett negatív véleményekkel.

Azok, akik a 2016. október 23-án és 2017. március 15-én történtek miatti felháborodásukban legszívesebben kitiltanának minden, sértő ellenvéleményt hangoztató személyt az állami ünnepségekről, talán már nem emlékeznek arra, hogy 2009. március 15-én két bátor fiatalember a Kossuth téri zászlófelvonáson az akkori miniszterelnök jelenlétében azt kiáltotta, hogy "Gyurcsány, takarodj!" Miután a haladó baloldali-liberális sajtó véleménye szerint akkor Magyarországon semmi sem korlátozta a demokrá­ciát, a demonstrálókat "sün" alakzatban körülvették a rendőrök. A szólásszabadságukkal élők ellen a rendőrség szabálysértési eljárást indított, amelynek során megsértette a demonstrálók emberi jogait.

Bezzeg a mostani tűrhetetlen diktatúrában a Juhász Péter által szervezett fütyülők hada szabadon kifejthette véleményét mindkét említett megemlékezésen. Az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulóján a monoton sípolás és zaj akkor sem maradt abba, amikor a Himnusz felcsendült, ötvenhatos túlélők naplóját olvasták fel, vagy a vendég lengyelek képviselői szólaltak fel. Március 15-én a Nemzeti Múzeum előtt a fütyülők - kijátszva a rendőri ellenőrzést - az ünneplő közönség közé vitték sípjaikat, és sajnos a zavaró hanghatás mellett számos provokációra is sor került. Jurák Katát, a PestiSrácok bloggerét egyes sípolók a szólásszabadságot messze meghaladó súlyos becsületsértéssel illették, őt és más ünneplőket is meglökték.

A megoldás az lenne, ha a nemzeti ünnepekre szervezett ellendemonstrációkat bejelentenék, és azokat a rendőrség azzal a feltétellel venné tudomásul, hogy az ünnepi szónoklatok alatt hangos ellenvéleményüket kinyilvánítók az ünneplőktől rendőrkordonnal elkülönítetten, ugyanakkor a szónoktól olyan távolságra kapjanak helyet, hogy a szónok - jellemzően a mindenkori magyar miniszterelnök - szembesülhessen a negatív véleményekkel. Tilos lenne ugyanakkor az olyan erejű hangosítóberendezés, súlyosan zajkeltő dobgép, vuvuzela stb. használata, amely lehetetlenné teszi az ünneplő közönség számára a szónoklat meghallgatását, mert az ünnepi szónokok hangját elnyomja.

A hangos bekiabálások és a közönségtől kellő távolságban használt egyszerű, hangosítás nélküli sípok használata a véleménynyilvánítás olyan eszköze, amely egyfelől elegendő ahhoz, hogy a szónok is szembesülhessen a demonstrálók véleményével, másfelől az ünneplő közönség is zavartalanul élvezhetné a szónoklatot.

A rendőrségnek a következő állami ünnepeken a szónok számára is hallhatóan, de az ünneplő közönségtől kellő távolságban kell megfelelő helyet biztosítania a demonstrálóknak és megegyezni velük a szólásszabadság határairól, egyebek mellett a tiltakozás idejéről (csak a miniszterelnöki, kormánypolitikusi szónoklatok alatt) és hangerejéről.

A fenti íratlan szabályok betartásával sem a demonstrálók szólásszabadsága, sem az ünneplőknek az ünnepi program, szónoklatok meghallgatásához fűződő joga nem sérülne.

A szerző alkotmányjogász

Magyar Attila István; Magyaridok.hu;