George Soros: Nincs bűntudatom

2017.06.04

"Soros a macedóniai civil szervezetekből modern hadsereget csinált. Ma a csatát nem puskákkal vívják, mint száz éve, hanem NGO-kon, a korrupt sajtón, a befolyásos külföldi médián és kormányokon keresztül. Azt csinálnak, amit akarnak. Ha akarják, bűnözőnek, árulónak, alkalmatlannak, szörnyetegnek állítanak be, vádak sokaságával feketítenek be" - Nikola Gruevszki volt macedón konzervatív miniszterelnök, 2017. január

Részlet az amerikai CBS csatorna 60 minutes című műsorának 1998-as interjújából

- Steve Kroft: George Sorosban egy központi ellentmondás rejlik...
- George Soros: Miszerint?
- SK: Miszerint ön egyrészt egy kapitalista, aki nem foglalkozik a döntése társadalmi következményeivel, másrészt viszont egy filantróp, aki csak a társadalmi következményekkel törődik. Hogyan oldja fel magában ezt az ellentmondást?
- GS: Miután felismertem, hogy a versenyszférában versenyeznem kell ahhoz, hogy nyerjek, emberi lényként azonban azért a társadalomért vagyok felelős, amelyben élek...
- SK: Melyik George Sorossal beszélgetek most? Az amorális George Sorossal vagy a morális George Sorossal?
- GS: Mindkettő egy személy. Egy személy, aki miután elkövet egy erkölcstelen dolgot/tevékenységet, az idő többi részében igyekszik erkölcsösen cselekedni.

Steve Kroft narrációja az interjú közben: Annak érdekében, hogy George Soros személyiségének az ellentmondásosságát és összetettségét jobban megérthessük, vissza kell térnünk a kezdetekhez Budapestre, Soros szülővárosába. Soros szülei vagyonos, magasan képzett zsidók voltak. Amikor a nácik 1944-ben elfoglalták Budapestet, George Soros apja sikeres ügyvéd volt. A Duna egyik szigetén élt, és gyakran csónakkal járt munkába. Mivel tudta, hogy a zsidókra veszélyes időszak vár, úgy döntött, szétválasztja a családját. Hamis okmányokat vásárolt, és megvesztegetett egy kormánytisztviselőt, hogy vegye magához az akkor 14 éves George Sorost, s esküdjön meg róla, hogy az ő keresztfia. A túlélésnek azonban drága ára volt. Miközben magyar zsidók százezreit szállították haláltáborokba, George Soros álkeresztapjával razziákon vett részt, amelyek során zsidók vagyonát foglalták le.
- SK: Ön egy magyar zsidó... aki megmenekült a holokauszt elől azáltal, hogy kereszténynek adta ki magát.
- GS: Így van.
- SK: És látta, amint sokakat haláltáborokba szállítanak.
- GS: Igen, 14 éves voltam, és elmondhatom, hogy akkor alakult ki a személyiségem.
- SK: Milyen értelemben?
- GS: Olyan értelemben, hogy az embernek előre kell gondolkodnia. Meg kell érteni és előre kell érezni az eseményeket, amikor az embert fenyegetés éri. Ez akkor a gonosz borzasztó fenyegetése volt. Úgy értem, hogy nagyon személyes módon tapasztaltam meg a gonoszt.
- SK: Úgy tudom, hogy a védelmezőjével járt-kelt, aki megesküdött, hogy ön az ő örökbefogadott keresztfia.
- GS: Igen, igen.

- SK: Valójában együtt ment vele és segített neki a zsidó vagyonok elkobzásában.
- GS: Igen, ez így volt, igen.
- SK: Számomra ez egy olyan tapasztalatnak tűnik, ami miatt sokan hosszú éveken át pszichiáter
segítségére kényszerülnének. Nehéz volt ez önnek?
- GS: Nem, egyáltalán nem. Talán az ember gyerekként nem látja az összefüggést. De számomra ez nem okozott semmi, de semmi problémát.
- SK: Semmi bűntudatot nem érzett?
- GS: Nem.
- SK: Például olyat, hogy "zsidó vagyok, és itt állok, látom, ahogy ezeket az embereket elviszik. Könnyen én is ott lehetnék. Ott kellene lennem." Semmi ilyen nem volt?
- GS: Nos, természetesen ott lehettem volna a másik oldalon vagy egyike lehettem volna azoknak, akiket elvisznek. De ennek nem volt értelme akkor... Nos, tulajdonképpen vicces módon olyan ez, mint a pénzpiacon: ha én nem lennék ott, akkor természetesen én nem csinálom meg, de mindenképpen elviszi valaki más. És akár ott voltam, akár nem, csak egy szemlélődő voltam, a vagyont tőlem függetlenül elvették. Ezért nem volt semmi szerepem abban, hogy azt a vagyont elvették. Ezért aztán nincs is bűntudatom.
- SK: Vallásos?
- GS: Nem.
- SK: Hisz Istenben?
- GS: Nem - 

magyarhirlap.hu