Most megcsípjük, Oszikám ! ( de hova tűnt Bors Máté ? ) Egy gyászos évforduló margójára.

2017.03.22

 Gyermekkorom piros betűs ünnepe volt március 21.-e, az úgynevezett Tanácsköztársaság, a " dicsőséges 133 nap " néven emlegetett időszak kezdő dátuma.

Tanítási szünet. Mi kell még egy 10 éves kissrácnak ? Persze, hogy szerettük.

Döngölték az agyunkat a vörös " hősökről" kreált mítoszokkal...dalokkal, versekkel... sőt : filmekkel.

Ezek közül is kiemelkedett az a professzionálisan elkészített sorozat ( Bors ), amely tökéletesen alkalmas volt arra, hogy a manipulatív HAMIS PROPAGANDA-mozi eszközével élve gyermektől az aggastyánig a valóságtól teljesen idegen meséivel behatoljon a nézők zsigereibe... a Kádár-kori átlagember agyának legkisebb neuronjait is megmérgezte történelemhamisító fikciójával .

Mi tagadás : remek színészekkel, hatásos dramaturgiával legyártott munka volt!

Bors Máté, a minden hájjal megkent hős... a bolsevik James Bond, aki mindig győz és eközben hírdeti a " haladó gondolkodású" kommunista szellem felsőbbrendűségét.

Goebbels vagy Sztalin is csettintett volna, ha látja...


Aztán teltek-múltak az évek.

Elérkeztünk 1990-ig.

A korábbi blabla a "dicsőségről", 133 napról meg a " munkás-paraszt hatalomról" olyan sebességgel olvadt el , mint a margarin egy krematóriumban.

Kinyíltak a levéltárak, és kinyílt a borzalmas időszakot személyesen átélők szája is.

Címszavakban a valóság :

Az I. világháború tragikus vége, a " Nagy Háborúban" résztvevő MINDEN NÉPNÉL jelentkező nélkülözés, élelmiszerhiány, jegyrendszer és a fiaikat elvesztett családok tömeges gyásza, az apokalipszis-hangulat tökéletes táptalajként szolgált annak a marginális szűk csoportnak, akik 1918-19-et megelőzően már ( 1908 - Galilei Kör ) erre a pillanatra vártak.

A csontkukac ritkán ( értsd: SOHA ) nem rág szét élő, egészséges emberi testet.

De ha eljő az idő... akkor igen.

Valahogy így történt ez 1919 03. 21.-én is.

A hatalom megkaparintásához elengedhetetlen volt 1-2 köztes lépcső : egy gyenge képességű, befolyásolható főnemes, gróf Károlyi átmeneti " trónra" ültetése...a még mindig jelentős létszámú magyar hadsereg leszerelése , és végül a PUCCS!

Beteljesedett!

Aztán 133 napon keresztül tombolt a sátán.

Szamuely, Cserny, Lukács és a terror-brigád: az ún. " Lenin-fiúk"

Számtalan kegyetlenkedés, megfélemlítés céljából elkövetett köztéri akasztás, bestiális gyilok.

Kik is voltak ezek az elvtársak ?

Nos: Itt a kormányuk ( a minisztereik saját magukat " Népbiztosnak" nevezték )

Érdekes : Bors Máté hiányzik közülük... és Sipos úr, Dániel elvtárs illetve a manipulatív fikciós film egyik szereplője sem látható a " hősök" közt.

Bocsájtassék meg nekem, hogy csak vázlatosan foglaltam össze a 98 évvel ezelőtt történteket!

Ha részletesen elemeznénk, akkor több száz oldalt tenne ki a feltárás...leleplezés.

....

DE NEM IS EZ VOLT A CÉLOM!

Még ha évfordulóról is szóltam az elején.

Nem elsősorban a szörnyű múlton való borzongás, hanem a MA, 2017-ben ránk leselkedő veszélyek, illetve az a párhuzam, amit erőteljesen érzékelek aktuális politikai történései kapcsán!

Napjaink" Kun Bélái" itt óbégatnak, füttyögnek köztereinken, nemzeti ünnepeinken, és különböző sajtóorgánumainkban, a közösségi hálókról nem is szólva.

Hasonlóan kevesen vannak ( most MÉG ), mint 1919 előtt a bolsevikok.

Az öndefiníciójuk, elnevezésük természetesen más: ma ők " liberális"..." bal-liberális" címkével látják el magukat.

De a módszerük : a ZAVARKELTÉS, a zavarosban halászás, zsigeri felforgatás, értéktagadás és értéktiprás... pontosan ugyanolyan, mint évszázados elődeiké.

....

Ahogy a mondás tartja :

" Az okos ember más kárán tanul... a buta pedig a sajátján sem! "

Hinni szeretnék abban, hogy a XXI. századi magyar ember NEM BUTA !